Krisegiisá

Omdømme- og krisehåndtering i ST

Archive for the ‘Evaluering’ Category

Når krisen er over….. erfaringsbasert læring

Posted by kriseplan on February 8, 2006

Når krisen er over, så finnes det på kriseweben en komplett historikk over:

  • møter som er avholdt, med deltakere og tidspunkt
  • beslutninger som er fattet
  • budskap som ble utformet
  • hvilke budskap som ble formidlet til hvilke medier og av hvem
  • medieovervåking (hvordan ble budskapene våre mottatt og bearbeidet av mediene)

Alt dette utgjør da samlet en unik mulighet for ledere, kommunikatører og et eventuelt kriseteam til å gjøre seg opp meninger om hva som var bra og hva som ikke var så bra:

  1. fungerte budskapene?
  2. var vi riktig organisert?
  3. fikk alle målgrupper rett informasjon?
  4. hva bør vi endre evt. videreføre?
Advertisements

Posted in Evaluering | 1 Comment »