Krisegiisá

Omdømme- og krisehåndtering i ST

Når krisen er over….. erfaringsbasert læring

Posted by kriseplan on February 8, 2006

Når krisen er over, så finnes det på kriseweben en komplett historikk over:

  • møter som er avholdt, med deltakere og tidspunkt
  • beslutninger som er fattet
  • budskap som ble utformet
  • hvilke budskap som ble formidlet til hvilke medier og av hvem
  • medieovervåking (hvordan ble budskapene våre mottatt og bearbeidet av mediene)

Alt dette utgjør da samlet en unik mulighet for ledere, kommunikatører og et eventuelt kriseteam til å gjøre seg opp meninger om hva som var bra og hva som ikke var så bra:

  1. fungerte budskapene?
  2. var vi riktig organisert?
  3. fikk alle målgrupper rett informasjon?
  4. hva bør vi endre evt. videreføre?
Advertisements

Posted in Evaluering | 1 Comment »

Blogg – krisehåndteringsverktøy

Posted by kriseplan on February 8, 2006

Hei Synnøve. Jeg tenkte og tenkte og lurte veldig på hvordan jeg skulle bidra til litt kreativitet til arbeidet med krisehåndtering hos oss. Svaret er blogging!

Det finnes i dag en rekke verktøy for krisehåndtering til salgs fra kommunikasjonsbyråene. Felles for alle disse er at de koster skjorta. Og de har i praksis ikke mer funksjonalitet enn det man finner i et godt bloggverktøy. WordPress (som dette) er gratis, kan installeres lokalt på Sametingets nettverk (innenfor brannmur og sikkert) og det er svært funksjonelt og samtidig veldig enkelt å bruke.

Jeg har laget et lite skall som viser hvordan det kan se ut sånn omtrent…. det er jo ikke en kriseweb ennå, men det kan lages etter disse ideene og denne skissen. Les mer nedenfor.

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Post i kategorien Internkommunikasjon

Posted by kriseplan on February 8, 2006

Under krisen kan vi hele tiden formulere budskap og tiltak for internkommunikasjon, eksempelvis i en kategori som heter Internkommunikasjon.

Posted in Internkommunikasjon | Leave a Comment »

Post i kategorien Budskap

Posted by kriseplan on February 8, 2006

Her i kategorien Budskap kan man fortløpende fortelle kriseteamets medlemmer hvilke budskap man har utviklet, og hvilke budskap til til enhver tid er formidlet til hvilke medier av hvem i organisasjonen. På den måte har vi hele tiden oversikt over hvem som sier hva til hvem.

Posted in Budskap | Leave a Comment »